Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Tư vấn tiến trình làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022 | 20:43

Hiện nay, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; thường có nhiều nhu cầu về thay đổi đăng ký kinh doanh. Trong đó bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần. Có rất nhiều lý do dẫn đến nhu cầu về thay đổi địa chỉ công ty; song không phải ai cũng nắm rõ cách thức thực hiện thủ tục này. Vì vậy bài viết này được Luật Bravolaw biên soạn nhằm giúp mọi người hiểu được những Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận.

Trước tiên, khi đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa; thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận

– Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc.

Việc thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận thì không cần chuyển hồ sơ thuế. Do vậy trường hợp này công ty chỉ cần thực hiện thủ tục đăng kí kinh doanh tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

– Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty: tên; mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chư có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi hoàn tất hồ sơ công ty nộp trực tuyến tới Phòng đăng kí kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia. Sau đó nếu nhận được phản hồi hợp lệ công ty nộp bản cứng đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí. Khi nhận giấy đề nghị. Phòng đăng kí kinh doanh trao giấy biên nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng kí của công ty được chấp nhận cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng kí của công ty không được chấp nhận cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lí do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lí thuế cũ tại quận cũ tới cơ quan quản lí thuế mới tại quận mới. Hồ sơ chuyển thuế bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng kí thuế

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng kí hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng kí thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty: tên; mã số doanh nghiệp; mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chư có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Một bản gốc công văn cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận nếu con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc.

Hồ sơ thay đổi bao gồm:

+ 1 thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đầu tư

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đăng kí thuế

+ 1 giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng kí kinh doanh con dấu)

Sau khi hoàn tất hồ sơ công ty nộp trực tuyến tới Phòng đăng kí kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia. Sau đó nếu nhận được phản hồi hợp lệ công ty nộp bản cứng đến Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí. Khi nhận giấy đề nghị Phòng đăng kí kinh doanh trao giấy biên nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng kí của công ty được chấp nhận cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng kí của công ty không được chấp nhận cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lí do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Việc thay đổi địa chỉ công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần nhanh chóng muốn gửi tới quý khách hàng. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được bạn trong quá trình thực hiện. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của chúng tôi vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 để nhận tư vấn và giải đáp.

Đăng nhận xét