Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

Tìm hiểu về mô hình công ty TNHH 1 thành viên

Written By Bravolaw on Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022 | 19:13

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên là một trong các mô hình được lựa chọn khá nhiều khi thành lập doanh nghiệp, bởi những nhiều ưu điểm của nó. Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu xem mô hình này như thế nào qua bài viết dưới đây nhé.

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên

Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 có đưa quy định về công ty TNHH một thành viên như sau:

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Mô hình tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV có thể đồng thời là Chủ tịch Công ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV có thể thuê Giám đốc/ đồng thời làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu:

Chủ sở hữu công ty có quyền bổ nhiệm một/ một số người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2020

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV có quyền thay thế người đại diện theo ủy quyền bất cứ khi nào

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên nhà nước gồm có hai mô hình

Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Mô hình 2: Hội đồng thành viên (HĐTV), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Hội đồng thành viên của công ty bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người theo quy định.

Thành viên của Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch công ty và thành viên khác của Hội đồng thành viên công ty sẽ không quá 05 năm.

Thành viên của HĐTV công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên?

Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên, gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Giấy ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục (nếu không tự thực hiện được).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân lựa chọn một trong hai hình thức sau để nộp hồ sơ:

  • Thứ nhất: nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố; nơi cá nhân, tổ chức muốn đặt trụ sở công ty.
  • Thứ hai: nộp qua mạng tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp đã được thành lập thành công. Còn nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cá nhân, tổ chức phải sửa đổi, bổ sung lại theo yêu cầu; và cho đến khi hồ sơ hợp lệ thì sẽ được trả kết quả hồ sơ.

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về Mô hình công ty TNHH 1 thành viên. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong quá trình thành lập. Quý khách hàng cần tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ Luật Bravolaw theo Zalo và Hotline: 1900 6296 để được chúng tối tư vấn nhé!.

Đăng nhận xét