Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022 | 18:54

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không? Cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, Luật Bravolaw sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có loại hình là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Như vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty có 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Công ty có trách nhiệm lập sổ đăng ký thành viên; ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty; ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Nhưng được phép phát hành trái phiếu theo quy định luật.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do Hội đồng quản trị cơ quản lý của công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không có Hội đồng quản trị. Thay vào đó, cơ quan quản lý, quyết định cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là Hội đồng thành viên. Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 54. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Theo quy định trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Nếu có vấn đề pháp lý cần giải đáp, vui lòng liên hệ Zalo và Hotline. Bên cạnh đó, Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ thành lập công ty hãy gọi cho Luật Bravolaw.

Nguồn: https://luatsuonline.vn/cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-co-hoi-dong-quan-tri-khong.html

Đăng nhận xét