Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay

Written By Bravolaw on Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022 | 21:05

Sau quá trình hình thành và hoạt động thì một số doanh nghiệp sẽ có xu hướng chuyển đổi loại hình nhằm phù hợp với điều kiện và yêu cầu kinh doanh. Thông thường nhu cầu sẽ từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì vốn dĩ bản chất và tư cách pháp lý của hai loại hình doanh nghiệp này sẽ là khác nhau nên thủ tục chuyển đổi cần có những cơ chế đặc thù. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw để nắm được thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hiện hành nhé!.

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

– Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Trước tiên, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Để được thực hiện thủ tục chuyển đổi này thì doanh nghiệp tư nhân đó cần đáp ứng được một số điều kiện cơ bản. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ ngay với Luật Bravolaw theo số 190046296 để được tư vấn kỹ hơn.

Đăng nhận xét