Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022 | 20:53

Trong trường hợp và điều kiện nào thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị giải thể doanh nghiệp? Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo pháp luật được quy định như thế nào? Để biết câu trả lời, xin mời quý khách cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw nhé.

Các trường hợp và điều kiện công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị giải thể doanh nghiệp

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nằm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020 sau đây sẽ bị giải thể, cụ thể:

  • Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Trường hợp 2: Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Trường hợp 3: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Trường hợp 4: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong trường hợp 4 khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác) cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên  trở lên trong trường hợp 1, 2, 3 đã nêu ở trên được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng công ty TNHH 2 thành viên trở lên đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho Cơ quan thuế. công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuếtheo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sau khi thanh toán hết các khoản nợ

Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Thông báo về việc giải thể của công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của công ty TNHH 2 thành viên trở lên đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên (thao khảo Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020).

Xem thêm bài viết: Các bước thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp nhanh

Trên đây là những chia sẻ của Luật Bravolaw về thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn đến quý khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ Holtine: 1900 6296 dưới đây để có thể được giải đáp nhanh nhất.

Đăng nhận xét