Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

Chia Sẻ So Sánh Công Ty TNHH 1 Thành Viên Và Doanh Nghiệp Tư Nhân

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022 | 03:22

Công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân đều là những loại hình doanh nghiệp có có 1 thành viên làm chủ sở hữu. Tuy nhiên 2 loại hình doanh nghiệp này lại có những điểm khác biệt sẽ được Luật Bravolaw chia sẻ trong bài viết so sánh công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân dưới đây.

So Sánh Công Ty TNHH 1 Thành Viên Và Doanh Nghiệp Tư Nhân

1. Khái niệm công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp quy định: “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp quy định: “1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Theo như quy định trên thì có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân là việc chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm và các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty trong khi đó chủ doanh nghiệp tư nhân lại phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

2. Những điểm giống nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân có những điểm tương đồng sau:

 • Đều do 1 chủ sở hữu làm chủ doanh nghiệp
 • Đều không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn
 • Trong trường hợp huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác
 • Đều có thể thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc để quản lý doanh nghiệp
 • Đều có mã số thuế và con dấu riêng

3. Những điểm khác nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh những điểm giống nhau thì công ty TNHH 1 thành viên khác biệt so với doanh nghiệp tư nhân ở những điểm sau:

- Chủ sở hữu thành lập

 • Chủ sở hữu thành lập công ty TNHH 1 thành viên có thể là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức (khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp)
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là 1 cá nhân (khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp)

- Trách nhiệm tài sản

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

- Thực hiện việc góp vốn

 • Công ty TNHh 1 thành viên: Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 

- Tư cách pháp nhân

 • Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp tư nhân: Không có tư cách pháp nhân

- Cơ cấu tổ chức

 • Công ty TNHH 1 thành viên có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Chỉ có 1 chủ doanh nghiệp tư nhân, ngoài ra chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê giám đốc để quản lý công ty.

- Quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu không bị hạn chế về quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác
 • Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là những So Sánh Công Ty TNHH 1 Thành Viên Và Doanh Nghiệp Tư Nhân mà Luật Bravolaw muốn chia sẻ tới bạn. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để được tư vấn và hỗ trợ.

Đăng nhận xét