Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Chia sẻ cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chi tiết nhất!

Written By Bravolaw on Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022 | 23:12

Thành lập công ty tnhh là một trong những con đường ngắn nhất dẫn dắt các nhà đầu tư đi tới thành công. Để tiến hành thủ tục này, nhà đầu tư nên tìm hiểu và nắm rõ các quy trình cụ thể để tránh xảy ra sai sót không cần thiết trong quá trình thực hiện. Chi tiết hơn, mời các nhà đầu tư tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Bravolaw.

Vì sao nên chọn thành lập công ty TNHH? Làm sao để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành công? Mời bạn tham khảo bài viết sau của Luật Bravolaw để hiểu hơn về loại hình công ty này.

Cách lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Để thành lập công ty tnhh một thành viên, trước hết bạn cần biết về đặc điểm của loại hình này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ lập công ty tnhh một thành viên bao gồm các tài liệu sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
  • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.
  • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

Cách lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Loại hình thứ hai của công ty trách nhiệm hữu hạn đó là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phép phát hành cổ phần. Để thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên, bạn cần chuẩn bị một số tài liệu sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty 
  • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là thông tin pháp lý về thành lập công ty tnhh mà Luật Bravolaw muốn chia sẻ đến bạn đọc. Quý khách muốn hiểu rõ hơn hay cần tư vấn thành lập công ty Miễn PHÍ hoặc cần được giải đáp những thắc mắc hãy liên hệ : 1900 6296 để được giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

Đăng nhận xét