Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Tìm hiểu về trình tự thực hiện thủ tục giải thể

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021 | 21:30

Giải thể là  hình thức  để chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải quyết triệt để khủng hoảng. Thực hiện chính xác thủ tục theo quy định của luật giải thể công ty sẽ giúp bạn có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục giải thể để tập trung tạo dựng nên sự nghiệp mới. Tìm hiểu thật kỹ các thông tin pháp lý trong nội dung bài viết này của Luật Bravolaw để hiểu thêm về thủ tục khá đặc biệt này. 

Luật giải thể công ty: Trình tự thực hiện thủ tục giải thể

Khi nào doanh nghiệp bị giải thể?

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, có thể phân chia các trường hợp doanh nghiệp giải thể như sau.

Giải thể tự nguyện

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể theo luật giải thể công ty một cách tự nguyện trong các trường hợp:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Giải thể bắt buộc

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác, bạn bắt buộc phải thực hiện thủ tục giải thể công ty theo đúng quy định pháp luật. 

Chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Luật giải thể công ty thực chất là tổng hợp các quy định pháp lý hướng dẫn về vấn đề giải thể doanh nghiệp và các bên liên quan. Để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, bạn cần thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. 

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Bạn cần thực hiện cuộc họp nội bộ để thông qua quyết định, nghị quyết về vấn đề giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải đảm bảo những nội dung chính theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020:

“a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;”

Thông báo công khai việc giải thể doanh nghiệp

Sau khi thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp phải tổ chức thanh lý tài sản. Tiếp theo đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc, bạn phải gửi biên bản họp kèm quyết định, nghị quyết giải thể doanh nghiệp phải được thông báo gửi đến:

  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
  • Cơ quan thuế
  • Người lao động trong doanh nghiệp

Trường hợp chưa giải quyết xong nghĩa vụ tài chính, bạn cần gửi kèm thông báo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Nộp hồ sơ giải thể theo hướng dẫn của luật giải thể công ty

Sau khi đã thực hiện các bước chuẩn bị đầy đủ, bạn mới có thể tiến hành nộp hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở. 

Thành phần hồ sơ giải thể công ty

Theo hướng dẫn tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể doanh nghiệp yêu cầu hai loại tài liệu sau:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Ngoài ra, cần lưu ý đảm bảo về mức độ chính xác trong thông tin hồ sơ. Trường hợp phát hiện giả mạo, sai lệch; Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong 05 ngày làm việc kể từ khi giải quyết xong nghĩa vụ tài sản, bạn nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;”

Để có thể tìm hiểu và nắm chắc hơn các quy định về luật giải thể công ty, bạn có thể trao đổi trực tiếp với các luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Bravolaw thông qua số 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Đăng nhận xét