Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Công ty cổ phần là gì luật doanh nghiệp 2020

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021 | 22:49

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được rất nhiều cá nhân, tổ chức thành lập. Bởi vì những ưu điểm vượt trội của loại hình công ty này. Vậy công ty cổ phần là gì và có những ưu điểm gì? Luật Bravolaw xin gửi tới Quý Khách hàng các thông tin liên quan đến công ty cổ phần là gì luật doanh nghiệp 2020 trong bài viết dưới đây.

Công ty cổ phần là gì luật doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán các của công ty.

Các đặc điểm của công ty cổ phần?

– Về chủ thể thành lập công ty cổ phần. Để thành lập công ty phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.

– Về vốn của công ty cổ phần, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua cổ phần là cách chính để góp vốn vào công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

– Về cổ phần trong công ty cổ phần. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phồ thông thì công ty còn có các loại cổ phần khác như: cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi khác. Ứng với mỗi loại cổ phần thì cổ đông lại có những quyền và nghĩa vụ khác nhau.

– Khả năng huy động vốn linh hoạt của công ty cổ phần. Công ty cổ phần được phát hành các loại trái phiếu, cổ phiếu,…

– Về chuyển nhượng vốn, các cổ đông trong công ty cổ phần có thể tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình mà không hạn chế  trừ trường hợp cổ động sáng lập khi muốn chuyển nhượng vốn góp trong 3 năm đầu tiên thì phải tuân thủ một số điều kiện nhất định.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Theo khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có quyền lựa chọn một trong hai mô hình tổ chức là:

Mô hình tổ chức thứ nhất bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Mô hình 2 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Một số ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và những điểm hạn chế riêng. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào thì các nhà sáng lập công ty cần phải cân nhắc thật kỹ dựa trên những ưu điểm và hạn chế của loại hình doanh nghiệp đó. Công ty cổ phần có một số ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm công ty cổ phần:

– Các cổ đông trong công ty cổ phần chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các rủi ro của công ty bằng số vốn góp vào công ty nên có thể hạn chế rủi ro cho các cổ đông trong công ty;

– Số lượng cổ đông không bị tối đa nên việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, thêm thành viên góp vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh là rất dễ dàng;

– Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu và các loại trái phiếu là ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình khác.

– Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

– Lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý có thể tính vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Nhược điểm công ty cổ phần:

– Số lượng cổ đông có thể rất lớn, việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp đặc biệt trong trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích;

– Các bí mật kinh doanh, thông tin nội bộ sẽ không được bảo mật tuyệt đối do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

Loại hình công ty cổ phần khá phổ biến hiện nay, Luật Bravolaw đã giới thiệu đến quý khách hàng tổng quan về loại hình công ty cổ phần hiện nay. Qúy khách hàng có nhu cầu thành lập công ty mới hoặc cần tư vấn thêm về lĩnh vực doanh nghiệp có thể liên hệ theo số 1900 6296 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tư vấn nhé.

Nguồn bài viết: https://luatsuonline.vn/

Đăng nhận xét