Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Tư vấn điều kiện kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa

Written By Bravolaw on Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019 | 01:28

Bạn muốn xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa, bạn đang thắc mắc điều kiện kinh doanh lữ hành như thế nào? Bravolaw sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

1. Có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
2. 5. Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng là 250 triệu đồng và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:

1. Có giấy phép kinh doanh do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành
2. Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng là 500 triệu đồng và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Xem thêm
Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ

•    Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành;
    Bravolaw Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành
•    Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành
•    Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
•    Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
•    Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
•    Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài
•    Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.

Đăng nhận xét