Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Tư vấn công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam

Written By Bravolaw on Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019 | 02:06

Căn cư vào nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 quy định:

1. Phân bón là sản phẩm, hàng hóa kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật công nhận lưu hành tại Việt Nam.
2. Doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng ký công nhận lưu hành phân bón .
3. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đứng tên đăng ký công nhận 01 sản phẩm phân bón đăng ký.

Phân bón không được công nhận lưu hành hoặc hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

1. Phân bón không được công nhận lưu hành

a) Có chứa các yếu tố gây hại vượt mức giới hạn tối đa theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác có liên quan;
b) Có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường;
c) Trùng tên với loại phân bón khác đã được quyết định công nhận lưu hành.

2. Phân bón bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

a) Có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường;
b) Phát hiện sử dụng tài liệu giả, thông tin cung cấp không đúng với loại phân bón đề nghị công nhận lưu hành;
c) Phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng hết thời gian lưu hành mà không gia hạn.

Hình thức công nhận phân bón lưu hành

1. Công nhận lần đầu

a) Phân bón được sản xuất, nghiên cứu trong nước;
b) Phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;
c) Thay  đổi chỉ tiêu chất lượng Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký
Xem thêm: dịch vụ công bố hợp quy phân bón

2. Công nhận lại

a) Phân bón hết thời gian lưu hành;
b) Thay đổi thông tin doanh nghiệp có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
c) Chuyển nhượng tên phân bón;
đ) Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

Đăng nhận xét