Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Chuyên tư vấn bổ sung lĩnh vực kinh doanh cho công ty mới thành lập

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016 | 01:30

Bây giờ việc ứng dụng đăng ký ngành nghề, kinh doanh theo mã ngành nghề còn tồn tại rất nhiều những hạn chế vì khi thành lập công ty tại Hà Nội kinh doanh (đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại) sẽ đối mặt với gần như khó khăn vì buộc phải liên tục bổ sung các lĩnh vực kinh doanh bởi khi đăng ký mới thường chẳng thể đăng ký hết được.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh sau lúc thành lập công ty là nhu cầu thực tế của công ty trong thời kỳ hoạt động kinh doanh nhằm thu hẹp hoặc mở rộng ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục tiêu tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt thành để bạn có được các ngành nghề phù hợp nhất để đáp ứng cho việc kinh doanh.

1. Giấy tờ thay đổi lĩnh vực kinh doanh gồm có:

- Thông tin thay đổi bổ sung ngành nghề công ty.

- Quyết định thay đổi bổ sung ngành tổ chức (Quyết định của chủ tịch Công ty, chủ tịch Hội đồng thành viên chủ tịch Hội đồng Quản trị).

>>>>>Tìm hiểu thêm dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

- Biên bản họp về thay đổi bổ sung lĩnh vực doanh nghiệp (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).

- Bản chính Giấy chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Những giấy tờ khác có can dự

Đăng nhận xét