Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Các những sản phẩm công bố trên thị trường

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016 | 01:03

Mọi các sản phẩm được cung cấp trong nước và lưu thông trên thị trường Việt Nam đều nên được ghi nhãn và công bố thực phẩm có nội dung đầy đủ theo quy định của pháp luật và phải được ghi bằng tiếng Việt.
+ Dịch vụ mới: dịch vụ công bố thực phẩm chức năng ưu đãi 50%
Nhãn sản phẩm là những bản viết, bản in, bản vẽ hay bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, bao bì của sản phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên sản phẩm, bao bì để thể hiện những thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó. Nhãn sản phẩm bao gồm: Phần chính của nhãn( mặt trước), phần còn lại của nhãn và nhãn phụ.
Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm:
- Đối với những loại hình ảnh, hình vẽ, biểu trưng thì việc ghi nhãn hoặc gắn trên nhãn phải trung thực và không được gây hiểu nhầm, lừa dối hay tạo ra ấn tượng không đúng về bản chất đặc tính và công dụng của sản phẩm.
- ko được làm người sử dụng hiểu nhầm với sản phẩm khác bằng cách ghi những lời lẽ, ký hiệu, họa tiết nói đến hay gợi ý trực tiếp hoặc gián tiếp so với sản phẩm khác.
- những thông tin ghi trên nhãn sản phẩm thì yêu cầu chiều cao chữ không được thấp hơn một,2 mm. giả dụ 1 mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được phải chăng hơn 0,9 mm. Màu của chữ nên tương phản với màu nền của nhãn.
- Nhãn hàng hóa phải bảo đảm ko được tẩy, xóa, nên tồn tại lâu dài và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
những quy định về ghi nhãn và cách ghi nhãn sản phẩm:
- Đối với tên sản phẩm: Tên sản phẩm do tổ chức, cá nhân tự đặt tên nhưng nên đảm bảo những yêu cầu:
+ Không được làm làm người sử dụng hiểu sai lệch về bản chất, công dụng của sản phẩm và cần ghi trên phần chính của nhãn;

+ nên đúng có tên trong Giấy Tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố thích hợp quy định an toàn thực phẩm.
+ Đối với tên sản phẩm nhập khẩu ghi trên nhãn phụ cần giữ nguyên và nên ghi thêm tên nhóm mặt hàng kèm tên chữ bằng tiếng nước ngoài hoặc phiên âm ra tiếng Việt và nên tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu hóa.
- Thành phần cấu tạo của sản phẩm: Nhãn của tất cả các sản phẩm đều cần ghi thành phần cấu tạo và phải đảm bảo:
+ nên ghi cụm từ “Thành phần” trước những thành phần được liệt kê và nên xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ghi theo thiết bị tự giảm dần theo khối lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của mỗi thành phần.;
+ nếu 1 thành phần của sản phẩm là một hỗn hợp gồm từ hai thành phần khác trở lên thì cần liệt kê thành phần hỗn hợp đó trong dấu ngoặc đơn và theo đồ vật tự giảm dần về khối lượng. trường hợp thành phần hỗn hợp chiếm dưới 5% khối lượng của sản phẩm cuối cùng thì chẳng hề công bố thành phần hỗn hợp đó, trừ những phụ gia thực phẩm có chức năng khoa học đối với sản phẩm cuối cùng.
- Định lượng sản phẩm:
Định lượng sản phẩm nên được ghi theo đơn vị đo quốc tế.
- Định lượng sản phẩm đối với từng mẫu thực phẩm được ghi theo phương pháp sau đây:
+ Ghi theo diện tích thực đối với thực phẩm dạng lỏng;

+ Ghi theo khối lượng tịnh đối với thực phẩm dạng rắn;
+ Ghi theo khối lượng tịnh hoặc dung tích thực đối với thực phẩm vừa rắn vừa lỏng hoặc thực phẩm dạng sệt.
- Đối với thực phẩm được đóng gói trong môi trường lỏng nên ghi khối lượng thực phẩm khô ngoài khối lượng tịnh.
+ Ngày sản xuất, thời hạn tiêu dùng và hướng dẫn bảo quản:
+ Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm cần bảo đảm thông tin chính xác, trung thực về ngày phân phối, thời hạn sử dụng ghi trên nhãn thực phẩm. Thời hạn dùng cần ghi trên bao bì trực tiếp và bao bì bên cạnh.
+ Ngày cung ứng có thể ghi như sau: “Ngày sản xuất” hoặc “NSX”. Chữ số chỉ ngày, tháng, năm ghi theo 1 trong các phương pháp sau: chỉ ngày gồm hai chữ số, chỉ tháng gồm hai chữ số, chỉ năm gồm hai chữ số cuối hoặc hầu hết bốn chữ số, và giữa ngày, tháng, năm có thể sử dụng dấu chấm (.), gạch ngang (-), gạch chéo (/) hoặc không có dấu, riêng ví như không dùng dấu chỉ gồm sáu chữ số.
- Thời hạn sử dụng phải bao gồm các thông tin sau đây:
+ Ngày và tháng đối với sản phẩm có thời hạn dùng ko quá ba tháng;
+ Tháng và năm đối với sản phẩm có thời hạn sử dụng trên ba tháng;
+ Ngày, tháng và năm nên được ghi theo dãy số không mã hóa.

Đăng nhận xét