Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Bảo hộ bản quyền tác giả rẻ và nhanh - bravolaw

Written By Unknown on Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016 | 19:55

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả – Bravolaw chúng tôi sở hữu chuyên viên giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của khách hàng, Việc đăng ký này là việc làm rất nhỏ nhưng đem lại giá trị lớn lớn cho bạn, sản phẩm ý tưởng của bạn sẽ được bảo hộ có và không thể xâm phạm, nếu bạn đang vướng mắc một vài thủ tục hồ sơ hoặc đang phải tư vấn thêm về vấn đề đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả của mình hãy liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn trực tiếp …

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống ko ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của những tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác nhái, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. các chủ thể đã tích cực sử dụng những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó sở hữu việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền.
Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ; Nghị định 100/CP ngày 21/9/2006 quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Dân sự,
Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;
Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin về việc ban hành những mẫu loại tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người nộp và cách thức nộp hồ sơ
Tác giả, chủ với quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
Cá nhân, pháp nhân nước ngoài sở hữu tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc sở hữu trụ sở.
Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả dùng
Mẫu số 1: Tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan tiêu dùng.
Loại số 2: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.
Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi toàn bộ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối sở hữu các thông tin ghi trong đơn.
thủ tục mới: đăng ký bản quyền nhãn hiệu
(Xin đọc kỹ hướng dẫn ghi thông tin sau mỗi tờ khai.)
b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
Đối vớI những tác phẩm có đặc trưng riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, kềnh càng bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đấy của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
đ) Văn bản đồng ý của những đồng tác giả, giả dụ tác phẩm có đồng tác giả;
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; giả dụ làm bằng tiếng nước ngoài thì cần được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. những tài liệu gửi kèm hồ sơ ví như là bản sao cần có công chứng, chứng thực.

Đăng nhận xét