Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lương thực phẩm

Written By Unknown on Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015 | 01:24

Doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho các siêu thị cần phải tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm ngày càng quan trọng và cần thiết bởi chất lượng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng. Mặt khác, theo các nghị định của chính phủ quy định các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam để tiến hành công bố phù hợp cho các loại thực phẩm sản xuất trong và ngoài nước với cơ quan nhà nước trước khi lưu thông.
Xem thêm:

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

– Bản sao đăng ký kinh doanh;
– Mẫu sản phẩm, để biết sản phẩm của bạn có được công bố hay không, bạn có thể xem tại đây;
– Nhãn sản phẩm;
– Bảng phân tích thành phần của nhà sản xuất;
– Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung;
– Kết quả kiểm nghiệm lý hóa, vi sinh vật, chỉ tiêu kim loại nặng trong vòng 12 tháng.
công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Có 3 bước để tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng
– Kiểm nghiệm: đây là quá trình bắt buộc, tùy theo từng lĩnh vực mà quá trình kiểm nghiệm giống hay khác nhau;
– Công bố chất lượng sản phẩm: đối với phương pháp công nghiệp, chứng nhận thực phẩm này là bắt buộc. Hoạt động công bố được coi là một cam kết với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp;
– Chứng nhận sản phẩm thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để người dùng tin rằng sản phẩm hàng hóa của họ phù hợp với 1 tiêu chuẩn cụ thể.

Các loại thực phẩm cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

– Thực phẩm thường
– Thực phẩm chức năng
– Thực phẩm bổ sung vi chất
– Công bố phụ gia thực phẩm
– Công bố bao bì chứa thực phẩm
Công bố thực phẩm nhập khẩu để sử dụng trong nội bộ cơ sở sản xuất, siêu thị, khách sạn hơn bốn sao.

Đăng nhận xét