Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Bản quyền lời hát, bài hát

Written By Unknown on Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015 | 01:28

Sau khi việt nam ra nhập WTO thì vấn đề bản quyền lời hát, bài hát, đạo nhạc là một vấn đề quan trọng của nước ta.
Hiện nay, việc các bài hát đạo nhạc ngày càng phổ biến. Vậy làm thế nào để biết tác phẩm gốc? Bạn đã cố gắng rất nhiều vào sản phẩm âm nhạc của mình, đó là thành quả lao động trí tuệ của bạn. Làm thế nào để có thể bảo hộ cho lời bài hát, bài hát?
Xem thêm: 

Đăng ký bản quyền lời bài hát, bài hát

Đăng ký bản quyền lời bài hát, bài hát, tác phẩm âm nhạc

Khi đăng ký bản quyền về sản phẩm âm nhạc đồng nghĩa với việc bạn sẽ được nhà nước bảo hộ sản phẩm đó.

Làm thế nào để đăng ký bản quyền lời bài hát và sản phẩm âm nhạc

Khi đăng ký bản quyền bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:
– CMT của các tác giả
– Lời bài hát, bài hát
– Giấy cam đoan
– Giấy ủy quyền

Thời gian đăng ký bản quyền tác giả cho lời bài hát, bài hát

Thông thường, để nhận được giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn hoàn chỉnh.
Ngoài ra, bạn cũng chú ý đến một số vấn đề khi đăng ký bản quyền cho lời bài hát, bài hát, tác phẩm âm nhạc như:
– Lưu trữ tác phẩm của bạn trên một vật thể hữu hình, có thể nhìn thấy được
– Đăng ký bảo hộ bản quyền cho tác phẩm âm nhạc đó
– Bạn nên chứng minh rằng bạn đã tạo nên bài hát đó vào một thời gian nhất định, và ngày đó chính là ngày đăng ký bản quyền

Đăng nhận xét