Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Những trường hợp không được bảo hộ nhãn hiệu

Written By Unknown on Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015 | 23:55

Những trường hợp sau đây không được bảo hộ nhãn hiệu:- Tên gọi chung: những tên gọi chung như quần áo, bàn ghế, nhà cửa, … sẽ không được bảo hộ
- Những từ ngữ có tính mô tả: những từ ngữ dùng để mô tả  sản phẩm trong thương mại thì không được bảo hộ. Ví dụ như các từ ngữ mô tả: nhanh, tốt nhất, ngọt ngào,…
- Nhãn hiệu có tính mô tả: là nhãn hiệu gây cảm giác đánh lừa, lừa dối người tiêu dùng về chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý. Ví dụ như khi đăng ký nhãn hiệu cho bơ mà có  mô tả con bò sữa là bị từ chối ngay.
- Nhãn hiệu coi là trái với trật tự công cộng và đạo đức
- Quốc kỳ, quốc huy, huy hiệu, dấu xác nhận và biểu tượng quốc gia và các tổ chức quốc tế
- Những nhãn hiệu đã đăng ký trước

Đăng nhận xét