Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Những loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả

Written By Unknown on Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015 | 19:13

Quyền tác giả là gì

Quyền tác giả là phần ưu ái mà pháp luật giành cho tác giả, nghệ sỹ, và những nhà sáng tạo khác để bảo hộ sản phẩm trí tuệ của con người.Những loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Theo quy định, tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ phải là sản phẩm trí tuệ gốc cho các đối tượng sau:

-           Tác phẩm văn học
-           Tác phẩm nghệ thuật
-           Tác phẩm âm nhạc
-           Các tác phẩm nhiếp ảnh
-           Bản đồ
-           Tác phẩm điện ảnh
-           Chương trình máy tính
-           Các bản vẽ kỹ thuật

-           Các sản phẩm đa phương tiện

Đăng nhận xét