Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Những loại quyền phổ biến nhất được quản lý tập thể

Written By Unknown on Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015 | 19:39

Các loại quyền được tổ chức quản lý tập thể chủ yếu các quyền:
-           Quyền biểu diễn trước công chúng về thể loại âm nhạc và kịch
-           Quyền phát sóng ở dạng trực tiếp hoặc ghi âm trên đài phát thanh hoặc truyền hình

-           Quyền tái bản các tác phẩm âm nhạc trong đĩa CD, băng ghi âm, băng cát-xét, đĩa ghi âm nhựa, đĩa mini, … hoặc các tác phẩm âm nhạc và văn học sao chụp (photocopy)

-           Các quyền liên quan

Đăng nhận xét