Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Nhãn hiệu là gì?

Written By Unknown on Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015 | 23:41

Nhãn hiệu là đặc điểm phân biệt hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.Những phần nào của nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ

Bất kỳ chữ cái hay từ ngữ, hình ảnh, màu sắc, tiêu đề,… hoặc sự kết hợp giữa chúng đều được, chỉ cần chúng có thể phân biệt được hàng hóa, dịch vụ  giữa các doanh nghiệp.

Chức năng chính của nhãn hiệu

- Giúp khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của một doanh nghiệp
- Giúp doanh nghiệp phân biệt được các sản phẩm của mình với đối thủ cạnh tranh
- Tạo động lực, tiền đề để các doanh nghiệp đầu tư vào đẩy mạnh thương hiệu và chất lượng sản phẩm

Đăng nhận xét