Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Các độc quyền được cấp về bản quyền tác phẩm

Written By Unknown on Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015 | 19:35

Có những quyền được cấp liên quan đến vấn đề bảo hộ như sau:

-           Tác giả gốc: là người/đơn vị/tổ chức được bảo hộ bởi quyền tác giả sẽ được độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng được

-           Tái bản: tác phẩm được thể hiện dưới nhiều bản khác nhau
-           Phân phối: bán và chuyển nhượng sở hữu trong các bản sao hữu hình
-           Cho thuê: đối với chương trình máy tính và ghi âm, tác phẩm nghe nhìn, các bản sao sẽ được cho thuê
-           Biểu diễn trước công chúng: dành cho vở kịch hoặc tác phẩm âm nhạc
-           Sao chép: thông qua hình thức đĩa compăc, cát – xét, băng video
-           Phát sóng: thông qua truyền thanh, cáp quang, vệ tinh
-           Dịch: chuyển đổi ngôn ngữ
-           Li – xăng (chuyển giao quyền): dùng để phân phối hoặc truyền thông, hoặc đầu tư tác phẩm
-           Quyền tài sản: cho phép tác giả và người thừa kế hưởng lợi về tài chính trong khoản thời gian nhất định
-           Quyền nhân thân: quyền yêu cầu nêu tên là tác giả và quyền phản đối những thay đổi trong tác phẩm


Đăng nhận xét