Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2015

Những loại quyền phổ biến nhất được quản lý tập thể

Các loại quyền được tổ chức quản lý tập thể chủ yếu các quyền:
-           Quyền biểu diễn trước công chúng về thể loại âm nhạc và kịch
-           Quyền phát sóng ở dạng trực tiếp hoặc ghi âm trên đài phát thanh hoặc truyền hình

Các độc quyền được cấp về bản quyền tác phẩm

Có những quyền được cấp liên quan đến vấn đề bảo hộ như sau:

-           Tác giả gốc: là người/đơn vị/tổ chức được bảo hộ bởi quyền tác giả sẽ được độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng được

Những loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là gì

Quyền tác giả là phần ưu ái mà pháp luật giành cho tác giả, nghệ sỹ, và những nhà sáng tạo khác để bảo hộ sản phẩm trí tuệ của con người.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Những trường hợp không được bảo hộ nhãn hiệu

Những trường hợp sau đây không được bảo hộ nhãn hiệu:

Nhãn hiệu có phải là tên thương mại

Như chúng ta đã biết, tên thương mại là tên đầy đủ và gắn liền với doanh nghiệp.  Nhiều người tin tưởng rằng nếu như họ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Đăng ký kinh doanh thì tên gọi này cũng sẽ tự động bảo hộ giống như nhãn hiệu vậy. Liệu điều đó có còn chuẩn?

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là đặc điểm phân biệt hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.